แบบบ้านชั้นเดียว มีใต้ถุน สร้างบนที่ลาดเอียงของภูเขา ต้องมาดู

แบบบ้านชั้นเดียว มีใต้ถุน สร้างบนที่ลาดเอียงของภูเขา

แบบบ้านชั้นเดียว มีใต้ถุน สร้างบนที่ลาดเอียงของภูเขา บ้านหลังนี้เป็นบ้านเล็ก ๆ