แบบบ้านไม้ 2 ชั้น บนภูเขา

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น บนภูเขา ในพื้นที่บนภูเขา ลักษณะของพื้นดินมันเป็นพื้นที่ลาดเอียงต่างระดับ โดยส่วนใหญ่แล้ว มันนิยมเลือกหา ตำแหน่งในพื้นที่ราบ หรือไม่ก็แก้ไขด้วยการปรับระดับหน้าดินให้สม่ำเสมอเพื่อความสะดวกในการก่อสร้างมากยิ่งขึ้น โดยสร้างเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น โดยหากมองบ้านหลังนี้จากด้านหน้า จะดูเหมือนว่าเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว แต่ความเป็นจริงส่วนของหน้าบ้านเป็นชั้นบน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ที่สูงกว่า และชั้นแรกต่ำกว่า อีกด้านของย้านยังออกแบบไว้สำหรับโรงจอดรถ การตกแต่งภายในเน้นไปทางเรียบง่าย บ้านหลังนี้ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่แสนสบายและสดชื่นกันเป็นอย่างมาก ๆ กันเลยทีเดียว

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น บนภูเขา
แบบบ้านไม้ 2 ชั้น บนภูเขา
แบบบ้านไม้ 2 ชั้น บนภูเขา
แบบบ้านไม้ 2 ชั้น บนภูเขา
แบบบ้านไม้ 2 ชั้น บนภูเขา
แบบบ้านไม้ 2 ชั้น บนภูเขา
แบบบ้านไม้ 2 ชั้น บนภูเขา
แบบบ้านไม้ 2 ชั้น บนภูเขา
แบบบ้านไม้ 2 ชั้น บนภูเขา
แบบบ้านไม้ 2 ชั้น บนภูเขา
แบบบ้านไม้ 2 ชั้น บนภูเขา
แบบบ้านไม้ 2 ชั้น บนภูเขา
แบบบ้านไม้ 2 ชั้น บนภูเขา
แบบบ้านไม้ 2 ชั้น บนภูเขา
แบบบ้านไม้ 2 ชั้น บนภูเขา
แบบบ้านไม้ 2 ชั้น บนภูเขา
แบบบ้านไม้ 2 ชั้น บนภูเขา
แบบบ้านไม้ 2 ชั้น บนภูเขา
แบบบ้านไม้ 2 ชั้น บนภูเขา
แบบบ้านไม้ 2 ชั้น บนภูเขา
แบบบ้านไม้ 2 ชั้น บนภูเขา
แบบบ้านไม้ 2 ชั้น บนภูเขา
แบบบ้านไม้ 2 ชั้น บนภูเขา
แบบบ้านไม้ 2 ชั้น บนภูเขา