แบบบ้านไม้ ได้บรรยากาศกับแม่น้ำ

แบบบ้านไม้ ได้บรรยากาศกับแม่น้ำ บ้านหลังนี้เป็นบ้านพักตากอกากาศ เลือกใช้วัสดุไม้ได้แรงบันดาลใจ ในการสร้างจากแนวคิดของหอคอย ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ธรรมชาติได้ในทุกมุมองที่กว้างยิ่งขึ้น บ้านหลังนี้สร้างไว้บนเนินเขาบนเกาะ ด้านล่างเป็นทะเล ซึ่งทำให้บ้านดูมีชีวิตชีวา และน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ถ้าใครที่ได้เข้ามาพักแล้วล่ะก็ ต้องพากันชื่นชอบกันเป็นอย่างแน่นอน ชั้น 3 มีลักษณะเป็นหอคอยสร้างไว้เพื่อสร้างบรรยากาศชิว ๆ สามารถนั่งจิบกาแฟชิว ๆ ได้ บ้านหลังนี้ สัมผัสอากาศดี ๆ ได้กว่าใครแน่นอน

แบบบ้านไม้ ได้บรรยากาศกับแม่น้ำ
แบบบ้านไม้ ได้บรรยากาศกับแม่น้ำ
แบบบ้านไม้ ได้บรรยากาศกับแม่น้ำ
แบบบ้านไม้ ได้บรรยากาศกับแม่น้ำ
แบบบ้านไม้ ได้บรรยากาศกับแม่น้ำ
แบบบ้านไม้ ได้บรรยากาศกับแม่น้ำ
แบบบ้านไม้ ได้บรรยากาศกับแม่น้ำ
แบบบ้านไม้ ได้บรรยากาศกับแม่น้ำ
แบบบ้านไม้ ได้บรรยากาศกับแม่น้ำ
แบบบ้านไม้ ได้บรรยากาศกับแม่น้ำ
แบบบ้านไม้ ได้บรรยากาศกับแม่น้ำ
แบบบ้านไม้ ได้บรรยากาศกับแม่น้ำ
แบบบ้านไม้ ได้บรรยากาศกับแม่น้ำ
แบบบ้านไม้ ได้บรรยากาศกับแม่น้ำ
แบบบ้านไม้ ได้บรรยากาศกับแม่น้ำ
แบบบ้านไม้ ได้บรรยากาศกับแม่น้ำ
แบบบ้านไม้ ได้บรรยากาศกับแม่น้ำ
แบบบ้านไม้ ได้บรรยากาศกับแม่น้ำ
แบบบ้านไม้ ได้บรรยากาศกับแม่น้ำ
แบบบ้านไม้ ได้บรรยากาศกับแม่น้ำ
แบบบ้านไม้ ได้บรรยากาศกับแม่น้ำ
แบบบ้านไม้ ได้บรรยากาศกับแม่น้ำ
แบบบ้านไม้ ได้บรรยากาศกับแม่น้ำ
แบบบ้านไม้ ได้บรรยากาศกับแม่น้ำ
แบบบ้านไม้ ได้บรรยากาศกับแม่น้ำ
แบบบ้านไม้ ได้บรรยากาศกับแม่น้ำ