แบบบ้านไม้ ใต้พื้นสูง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

แบบบ้านไม้ ใต้พื้นสูง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ บ้านดังกล่าวนี้ นิยมกันในชุมชน ชนบท สร้างจากไม้ทั้งหลัง ความพิเศษของบ้านหลังนี้ คือ ก่อนร้างในบริเวณเอียงของภูเขา ซึ่งสถาปนิกน้อยคนนัก ที่จะสร้างบ้านในพื้นที่ลาดเอียงแบบพื้นที่ดังกล่าว บ้านไม้หลังนี้ยังมีความตื่นเต้น ส่วนของทางเข้าบ้าน โดยสร้างเป็นสะพานไม้เชื่อมต่อเข้าสุ่ตัวบ้าน อีกทั้งระเบียงบ้าน ที่สามารถที่จะชมวิวได้อย่างสวยงาม ได้อย่างสบายใจ

แบบบ้านไม้ ใต้พื้นสูง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ ใต้พื้นสูง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ ใต้พื้นสูง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ ใต้พื้นสูง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ ใต้พื้นสูง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ ใต้พื้นสูง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ ใต้พื้นสูง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ ใต้พื้นสูง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ ใต้พื้นสูง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ ใต้พื้นสูง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ ใต้พื้นสูง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ ใต้พื้นสูง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ ใต้พื้นสูง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ ใต้พื้นสูง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ ใต้พื้นสูง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ ใต้พื้นสูง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ ใต้พื้นสูง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ ใต้พื้นสูง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ ใต้พื้นสูง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ ใต้พื้นสูง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ