แบบบ้านไม้ เรียบง่าย ย้อนรอยอารยธรรม

แบบบ้านไม้ เรียบง่าย ย้อนรอยอารยธรรม บ้านไม้หลังนี้ ตกแต่งได้อย่างเรียบง่าย เน้นลวดลายความงดงามของธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว บริเวณชั้นล่างของหน้าบ้าน ใช้อิฐบล็อคในการตกแต่งฝาผนัง โดยปกติบ้านทั่วไปจะฉาบผิวอิฐบล็อคอีกครั้ง แต่สำหรับบ้านหลังนี้ พวกเขาใช้เสน่ห์ลวดลายเดิม พื้นผิวตัวบ้านชั้นล่างขัดมันธรรมดา ไม่ได้ปูกระเบื้องหรือหินอ่อน พื้ผิวขัดมัน ก็ตกแต่งแล้วมีสเน่ห์เหมือนกัน  ส่วนการตกแต่งภายใน ตกแต่งได้อย่างเรียบง่ายและสวยงาม

แบบบ้านไม้ เรียบง่าย ย้อนรอยอารยธรรม
แบบบ้านไม้ เรียบง่าย ย้อนรอยอารยธรรม
แบบบ้านไม้ เรียบง่าย ย้อนรอยอารยธรรม
แบบบ้านไม้ เรียบง่าย ย้อนรอยอารยธรรม
แบบบ้านไม้ เรียบง่าย ย้อนรอยอารยธรรม
แบบบ้านไม้ เรียบง่าย ย้อนรอยอารยธรรม
แบบบ้านไม้ เรียบง่าย ย้อนรอยอารยธรรม
แบบบ้านไม้ เรียบง่าย ย้อนรอยอารยธรรม
แบบบ้านไม้ เรียบง่าย ย้อนรอยอารยธรรม
แบบบ้านไม้ เรียบง่าย ย้อนรอยอารยธรรม