แบบบ้านไม้ อบอุ่น เข้ากับธรรมชาติ

แบบบ้านไม้ อบอุ่น เข้ากับธรรมชาติ โดยสร้างเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น โดนหากมองบ้านหลังนี้จากด้านหน้า จะดูเหมือนว่าเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว แต่ความเป็นจริงส่วนของหน้าบ้านเป็นชั้นบน ซึ่งอยู่พื้นที่สูงกว่า และชั้นแรกอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า สถาปนิกจึงสร้างไว้ในระดับที่แตกต่งกัน อีกด้านของบ้านยังออกแบบไว้เป็นที่จอดรถ การตกแต่งภายในเน้นความเรียบง่าย สะดวกสะบาย สไตล์ชิล ๆ  ไม่ว่าใครที่ได้พักจะต้องชอบกันเป็นอย่างแน่นอน

แบบบ้านไม้ อบอุ่น เข้ากับธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ อบอุ่น เข้ากับธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ อบอุ่น เข้ากับธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ อบอุ่น เข้ากับธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ อบอุ่น เข้ากับธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ อบอุ่น เข้ากับธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ อบอุ่น เข้ากับธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ อบอุ่น เข้ากับธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ อบอุ่น เข้ากับธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ อบอุ่น เข้ากับธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ อบอุ่น เข้ากับธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ อบอุ่น เข้ากับธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ อบอุ่น เข้ากับธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ อบอุ่น เข้ากับธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ อบอุ่น เข้ากับธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ อบอุ่น เข้ากับธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ อบอุ่น เข้ากับธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ อบอุ่น เข้ากับธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ อบอุ่น เข้ากับธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ อบอุ่น เข้ากับธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ อบอุ่น เข้ากับธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ อบอุ่น เข้ากับธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ อบอุ่น เข้ากับธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ อบอุ่น เข้ากับธรรมชาติ