แบบบ้านไม้ สองชั้น ใครก็อยากได้

แบบบ้านไม้ สองชั้น ใครก็อยากได้ เป็นบ้านสองชั้น ที่ชั้นล่างเป็นปูน ส่วนชั้นบนเป็นไม้ ชั้นบนจะมีระเบียงให้เราได้ชมวิวทิวทัศน์ของที่นี่ หน้าบ้านก็มีการปลูกต้นไม้ เพื่อที่จะให้บ้านดูสดชื่น บ้านแยกออกเป็นสองส่วน มีสพานไม้เชื่อมต่อกันออกแบบได้แปลกตามาก  ห้องนั่งเล่นชั้นบน เปิดโล่งกั้นด้วยกระจก เพื่อให้สามารถรับชมวิวทิวทัศน์ของทะเลได้ จุดเด่นของบ้านหลังนี้คือ  การใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ โดยใช้แผงโซล่าเซลล์

แบบบ้านไม้ สองชั้น ใครก็อยากได้
แบบบ้านไม้ สองชั้น ใครก็อยากได้
แบบบ้านไม้ สองชั้น ใครก็อยากได้
แบบบ้านไม้ สองชั้น ใครก็อยากได้
แบบบ้านไม้ สองชั้น ใครก็อยากได้
แบบบ้านไม้ สองชั้น ใครก็อยากได้
แบบบ้านไม้ สองชั้น ใครก็อยากได้
แบบบ้านไม้ สองชั้น ใครก็อยากได้
แบบบ้านไม้ สองชั้น ใครก็อยากได้
แบบบ้านไม้ สองชั้น ใครก็อยากได้
แบบบ้านไม้ สองชั้น ใครก็อยากได้
แบบบ้านไม้ สองชั้น ใครก็อยากได้
แบบบ้านไม้ สองชั้น ใครก็อยากได้
แบบบ้านไม้ สองชั้น ใครก็อยากได้
แบบบ้านไม้ สองชั้น ใครก็อยากได้
แบบบ้านไม้ สองชั้น ใครก็อยากได้
แบบบ้านไม้ สองชั้น ใครก็อยากได้
แบบบ้านไม้ สองชั้น ใครก็อยากได้
แบบบ้านไม้ สองชั้น ใครก็อยากได้
แบบบ้านไม้ สองชั้น ใครก็อยากได้
แบบบ้านไม้ สองชั้น ใครก็อยากได้
แบบบ้านไม้ สองชั้น ใครก็อยากได้
แบบบ้านไม้ สองชั้น ใครก็อยากได้
แบบบ้านไม้ สองชั้น ใครก็อยากได้