แบบบ้านไม้ สถาปัตยกรรม เก่าและใหม่ ไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว

แบบบ้านไม้ สถาปัตยกรรม เก่าและใหม่ ไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว  เป็นสถาปัตยกรรมการออกแบบประยุกต์ให้ร่วมสมัย แต่ยังคงเอกลักษณ์ความดั้งเดิม เอาไว้ไม่ขาดหาย สร้างไว้ในพื้นที่ 309 ตารางเมตร ลักษณะการสร้างที่เน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผนังของบ้าน  เน้นการใรช้วัสดุไม้  ส่วนการตกแต่งภายใน ตกแต่งอย่างเรียบง่าย น่าอยู่  มีสระว่ายน้ำกลางบ้าน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ให้เราได้เล่น เห็นอย่างนี้แล้วต้องเข้ามาดูกันได้เลยนะ

แบบบ้านไม้ สถาปัตยกรรม เก่าและใหม่ ไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว
แบบบ้านไม้ สถาปัตยกรรม เก่าและใหม่ ไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว
แบบบ้านไม้ สถาปัตยกรรม เก่าและใหม่ ไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว
แบบบ้านไม้ สถาปัตยกรรม เก่าและใหม่ ไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว
แบบบ้านไม้ สถาปัตยกรรม เก่าและใหม่ ไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว
แบบบ้านไม้ สถาปัตยกรรม เก่าและใหม่ ไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว
แบบบ้านไม้ สถาปัตยกรรม เก่าและใหม่ ไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว
แบบบ้านไม้ สถาปัตยกรรม เก่าและใหม่ ไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว
แบบบ้านไม้ สถาปัตยกรรม เก่าและใหม่ ไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว
แบบบ้านไม้ สถาปัตยกรรม เก่าและใหม่ ไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว
แบบบ้านไม้ สถาปัตยกรรม เก่าและใหม่ ไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว
แบบบ้านไม้ สถาปัตยกรรม เก่าและใหม่ ไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว
แบบบ้านไม้ สถาปัตยกรรม เก่าและใหม่ ไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว
แบบบ้านไม้ สถาปัตยกรรม เก่าและใหม่ ไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว
แบบบ้านไม้ สถาปัตยกรรม เก่าและใหม่ ไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว
แบบบ้านไม้ สถาปัตยกรรม เก่าและใหม่ ไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว
แบบบ้านไม้ สถาปัตยกรรม เก่าและใหม่ ไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว
แบบบ้านไม้ สถาปัตยกรรม เก่าและใหม่ ไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว
แบบบ้านไม้ สถาปัตยกรรม เก่าและใหม่ ไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว
แบบบ้านไม้ สถาปัตยกรรม เก่าและใหม่ ไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว
แบบบ้านไม้ สถาปัตยกรรม เก่าและใหม่ ไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว
แบบบ้านไม้ สถาปัตยกรรม เก่าและใหม่ ไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว
แบบบ้านไม้ สถาปัตยกรรม เก่าและใหม่ ไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว
แบบบ้านไม้ สถาปัตยกรรม เก่าและใหม่ ไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว
แบบบ้านไม้ สถาปัตยกรรม เก่าและใหม่ ไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว
แบบบ้านไม้ สถาปัตยกรรม เก่าและใหม่ ไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว
แบบบ้านไม้ สถาปัตยกรรม เก่าและใหม่ ไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว
แบบบ้านไม้ สถาปัตยกรรม เก่าและใหม่ ไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว