แบบบ้านไม้ ยกพื้น หลังคาปั้นหยาคู่

แบบบ้านไม้ ยกพื้น หลังคาปั้นหยาคู่ ตัวบ้านเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว หลังคาทรงปั้นหยา 2 หลังคูา ใรชานระเบียงเปิดโล่งเชื่อมถึงกัน ภายในมีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้และเครื่องเรือนโบราณ ที่ถ่ายทอดให้เห็นถึงวิถีชีวิตในอดีตและบรรยากาศในยุคนั้น ๆ  บันไดบ้านไม้ เชื่อมต่อขึ้นสู่ตัวบ้าน บ้านหลังนี้มีลักษณะเป็นเรือนเชื่อมต่อกัน 2 หลัง ส่วนแรกมีชานระเบียงนั่ง เล่น เน้นเป็นพื้นที่รับแขก และอีกส่วนเป็นเรือนพักผ่อน น่าเสียดายที่ไม่สามารถทีจะเข้าไปชมภายในได้ เนื่องจากได้สอบถามมาว่า ภายในเป็นที่เก็บของใช้ และมีเรื่องเล่าประวัติที่มาของบ้านจำลงอนี้

แบบบ้านไม้ ยกพื้น หลังคาปั้นหยาคู่
แบบบ้านไม้ ยกพื้น หลังคาปั้นหยาคู่
แบบบ้านไม้ ยกพื้น หลังคาปั้นหยาคู่
แบบบ้านไม้ ยกพื้น หลังคาปั้นหยาคู่
แบบบ้านไม้ ยกพื้น หลังคาปั้นหยาคู่
แบบบ้านไม้ ยกพื้น หลังคาปั้นหยาคู่
แบบบ้านไม้ ยกพื้น หลังคาปั้นหยาคู่
แบบบ้านไม้ ยกพื้น หลังคาปั้นหยาคู่
แบบบ้านไม้ ยกพื้น หลังคาปั้นหยาคู่
แบบบ้านไม้ ยกพื้น หลังคาปั้นหยาคู่
แบบบ้านไม้ ยกพื้น หลังคาปั้นหยาคู่
แบบบ้านไม้ ยกพื้น หลังคาปั้นหยาคู่
แบบบ้านไม้ ยกพื้น หลังคาปั้นหยาคู่
แบบบ้านไม้ ยกพื้น หลังคาปั้นหยาคู่
แบบบ้านไม้ ยกพื้น หลังคาปั้นหยาคู่
แบบบ้านไม้ ยกพื้น หลังคาปั้นหยาคู่
แบบบ้านไม้ ยกพื้น หลังคาปั้นหยาคู่
แบบบ้านไม้ ยกพื้น หลังคาปั้นหยาคู่
แบบบ้านไม้ ยกพื้น หลังคาปั้นหยาคู่
แบบบ้านไม้ ยกพื้น หลังคาปั้นหยาคู่
แบบบ้านไม้ ยกพื้น หลังคาปั้นหยาคู่
แบบบ้านไม้ ยกพื้น หลังคาปั้นหยาคู่
แบบบ้านไม้ ยกพื้น หลังคาปั้นหยาคู่
แบบบ้านไม้ ยกพื้น หลังคาปั้นหยาคู่
แบบบ้านไม้ ยกพื้น หลังคาปั้นหยาคู่
แบบบ้านไม้ ยกพื้น หลังคาปั้นหยาคู่
แบบบ้านไม้ ยกพื้น หลังคาปั้นหยาคู่
แบบบ้านไม้ ยกพื้น หลังคาปั้นหยาคู่