แบบบ้านไม้ บ้านเล็ก ท่ามกลางธรรมชาติ

แบบบ้านไม้ บ้านเล็ก ท่ามกลางธรรมชาติ เป็นบ้านเล็ก ๆ ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีแม่น้ำอยู่ด้านหน้า เป็นบ้านไม้ ที่ดีไซน์ออกมาดีกันเป็นอย่างมาก ๆ  ด้านหน้า มีระเบียงให้เราได้นั่งเล่น ประตูติดกระจกใส หันหน้าไปทางแม่น้ำ ส่วนการตกแต่งภายใน เป็นการตกแต่งแบบเรียบง่าย มีเตียงนอน ตั้งโดด ๆ อยู่เตียงเดียว และบ้านหลังนี้ เน้นการติดกระจกเพื่อที่จะเน้นความปลอดโปร่ง และได้ชมธรรมชาติ แม้อยู่ในบ้าน เหมาะสำหรับเป็นบ้าน หรือว่า รีสอร์ท เสียมากกว่า

แบบบ้านไม้ บ้านเล็ก ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ บ้านเล็ก ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ บ้านเล็ก ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ บ้านเล็ก ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ บ้านเล็ก ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ บ้านเล็ก ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ บ้านเล็ก ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ บ้านเล็ก ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ บ้านเล็ก ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ บ้านเล็ก ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ บ้านเล็ก ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ บ้านเล็ก ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ บ้านเล็ก ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ บ้านเล็ก ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ บ้านเล็ก ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ บ้านเล็ก ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ บ้านเล็ก ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ บ้านเล็ก ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ บ้านเล็ก ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ บ้านเล็ก ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ บ้านเล็ก ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ บ้านเล็ก ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ บ้านเล็ก ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ บ้านเล็ก ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ บ้านเล็ก ท่ามกลางธรรมชาติ
แบบบ้านไม้ บ้านเล็ก ท่ามกลางธรรมชาติ