แบบบ้านไม้ ติดกระจกใส เพื่อความปลอดโปร่ง

แบบบ้านไม้ ติดกระจกใส เพื่อความปลอดโปร่ง เป็นบ้านที่อยู่ท่ามกลางป่า มีบันไดประมาณ 5-6 ขั้น เพื่อให้ได้เดินขึ้นไปบนบ้าน หน้าบ้านล้อมรอบด้วยกระใสหมด เพื่อที่จะทำให้บ้านดูปลอดโปร่งโล่งสบายน่าอยู่  ส่วนการตกแต่งภายใน เน้นไปทางเรียบง่าย ไม่ทำให้บ้านรก ใครที่ได้เข้ามานอนที่นี่ในยามกลางคืน จะได้บรรยากาศเต็ม ๆ กันเป็นอย่างแน่นอน ตื่นเช้าขึ้นมาก็ได้รับอากาศที่สดชื่นสูดได้เต็มปอด กันเป็นอย่างแน่นอน

แบบบ้านไม้ ติดกระจกใส เพื่อความปลอดโปร่ง
แบบบ้านไม้ ติดกระจกใส เพื่อความปลอดโปร่ง
แบบบ้านไม้ ติดกระจกใส เพื่อความปลอดโปร่ง
แบบบ้านไม้ ติดกระจกใส เพื่อความปลอดโปร่ง
แบบบ้านไม้ ติดกระจกใส เพื่อความปลอดโปร่ง
แบบบ้านไม้ ติดกระจกใส เพื่อความปลอดโปร่ง
แบบบ้านไม้ ติดกระจกใส เพื่อความปลอดโปร่ง
แบบบ้านไม้ ติดกระจกใส เพื่อความปลอดโปร่ง
แบบบ้านไม้ ติดกระจกใส เพื่อความปลอดโปร่ง
แบบบ้านไม้ ติดกระจกใส เพื่อความปลอดโปร่ง
แบบบ้านไม้ ติดกระจกใส เพื่อความปลอดโปร่ง
แบบบ้านไม้ ติดกระจกใส เพื่อความปลอดโปร่ง