แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย

แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย บ้านหลังนี้เป็นบ้านสไตล์รีสอร์ท ลักษณะภายนอกเป็นบ้านไม้ทั้งหลัง ที่ดูอบอุ่น อยู่ท่ามกลางบนเนินเขาด้วยสะพานไม้ ประตูทางเข้าบ้าน ไว้ด้านหลัง เนื่องจากด้านหน้า เจ้าของย้านต้องการเก็บพืนที่ไว้สำหรับเก็บพื้นที่ทำเป็นระเบียงห้องนั่งเล่น ที่มีกระจกกั้น

แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย
แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย
แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย
แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย
แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย
แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย
แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย
แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย

ภายในบาน เน้นการตกแต่งสีขาว ผนังปูนสีขาว พื้นกระเบื้องสีขาว ตกแต่งด้วยงานไม้ ซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านสไตล์ญี่ปุ่น จุดเด่นของบ้านหลังนี้คือห้องนั่งเล่น ที่สามารถชมวิวได้ตลอดทั้งวัน เนื่องจากปิดกั้นไว้ด้วยกระจกแล้ว ไม่ได้เป็นชานระเบียงกลางแจ้ง อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับห้องนอน ได้รับวิวไปด้วยเช่นเดียวกัน

แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย
แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย
แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย
แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย
แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย
แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย
แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย
แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย
แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย
แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย
แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย
แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย
แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย
แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย
แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย
แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย
แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย
แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย
แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย
แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย
แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย
แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย
แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย
แบบบ้านไม้ ชายเขา ทิวทัศน์สวย