แบบบ้านไม้ ชั้นเดียว สะอาดเรียบง่าย

แบบบ้านไม้ ชั้นเดียว สะอาดเรียบง่าย การออกแบบบ้านหลังนี้ เน้นความดูเรียบง่าย สไตล์บ้านทุ่ง แต่แอบแฝงไปด้วยความโมเดิร์นภายใน หน้าบ้านปรับพื้นที่ให้ระนาบเพื่อปลูกหญ้าและประดับต้นไม้เล็กน้อย เพื่อให้ดูสดชื่นมากยิ่งขึ้น ทำเป็นบรรไดไต่ระดับขั้นถึงตัวบ้าน ฝาผนังหน้าบ้าน เปิดโล่งกั้นโดยกระจกใส เพื่อการชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากยิ่งขึ้น ส่วนการตกแต่งภายใน เน้นความเรียบง่าย อยู่อย่างสมถะ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า

แบบบ้านไม้ ชั้นเดียว สะอาดเรียบง่าย
แบบบ้านไม้ ชั้นเดียว สะอาดเรียบง่าย
แบบบ้านไม้ ชั้นเดียว สะอาดเรียบง่าย
แบบบ้านไม้ ชั้นเดียว สะอาดเรียบง่าย
แบบบ้านไม้ ชั้นเดียว สะอาดเรียบง่าย
แบบบ้านไม้ ชั้นเดียว สะอาดเรียบง่าย
แบบบ้านไม้ ชั้นเดียว สะอาดเรียบง่าย
แบบบ้านไม้ ชั้นเดียว สะอาดเรียบง่าย
แบบบ้านไม้ ชั้นเดียว สะอาดเรียบง่าย
แบบบ้านไม้ ชั้นเดียว สะอาดเรียบง่าย
แบบบ้านไม้ ชั้นเดียว สะอาดเรียบง่าย
แบบบ้านไม้ ชั้นเดียว สะอาดเรียบง่าย
แบบบ้านไม้ ชั้นเดียว สะอาดเรียบง่าย
แบบบ้านไม้ ชั้นเดียว สะอาดเรียบง่าย
แบบบ้านไม้ ชั้นเดียว สะอาดเรียบง่าย
แบบบ้านไม้ ชั้นเดียว สะอาดเรียบง่าย
แบบบ้านไม้ ชั้นเดียว สะอาดเรียบง่าย
แบบบ้านไม้ ชั้นเดียว สะอาดเรียบง่าย
แบบบ้านไม้ ชั้นเดียว สะอาดเรียบง่าย
แบบบ้านไม้ ชั้นเดียว สะอาดเรียบง่าย