แบบบ้านสองชั้น หลังใหญ่ 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านสองชั้น หลังใหญ่ 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ เมื่อได้เห็นตัวบ้านตั้งแต่ไกล ก็อยากที่จะเข้าไปสัมผัสกันแล้วละนะ เป็นบ้านสองชั้น ที่ดีไซน์ออกมาได้อย่างสวยงาม มีสวนหย่อม และสนามหญ้าอยู่หน้าบ้าน  มีโรงจอดรถ ซึ่งสามารถจอดได้ถึง 3 คัน อยู่บริเวณหน้าบ้าน ติดกับตัวบ้านเลย พอจอดรถเสร็จก็สามารถเดินเข้ามาภายในบ้านได้ทันที การตกแต่งบ้าน คงไว้ซึ่งความดูดีเหมือนอย่างเช่นเคย ชั้นสองมีห้องนอน 4 ห้อง ห้องน้ำใหญ่ 1 ห้อง

แบบบ้านสองชั้น หลังใหญ่ 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
แบบบ้านสองชั้น หลังใหญ่ 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
แบบบ้านสองชั้น หลังใหญ่ 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
แบบบ้านสองชั้น หลังใหญ่ 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
แบบบ้านสองชั้น หลังใหญ่ 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
แบบบ้านสองชั้น หลังใหญ่ 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
แบบบ้านสองชั้น หลังใหญ่ 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
แบบบ้านสองชั้น หลังใหญ่ 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
แบบบ้านสองชั้น หลังใหญ่ 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
แบบบ้านสองชั้น หลังใหญ่ 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
แบบบ้านสองชั้น หลังใหญ่ 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
แบบบ้านสองชั้น หลังใหญ่ 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
แบบบ้านสองชั้น หลังใหญ่ 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
แบบบ้านสองชั้น หลังใหญ่ 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
แบบบ้านสองชั้น หลังใหญ่ 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
แบบบ้านสองชั้น หลังใหญ่ 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
แบบบ้านสองชั้น หลังใหญ่ 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
แบบบ้านสองชั้น หลังใหญ่ 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
แบบบ้านสองชั้น หลังใหญ่ 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
แบบบ้านสองชั้น หลังใหญ่ 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
แบบบ้านสองชั้น หลังใหญ่ 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
แบบบ้านสองชั้น หลังใหญ่ 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ