แบบบ้านสองชั้น สภาพแวดล้อมดี สะดวก

แบบบ้านสองชั้น สภาพแวดล้อมดี สะดวก จากสภาพความเปลี่ยนแปลง สภาวะธรรมชาติในโลกหลาย ๆ อย่าง เช่น สภาวะโลกร้อน สภาวะน้ำท่วมทำให้คนเราให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติมากขึ้น จนกลายเป็นแนวความคิดที่มีบทบาทต่อการสร้างสรรค์ผลงานทั้งทางด้านวิศวกรรม มีการจัดพื้นที่บ้านให้โอบล้อมพื้นที่สวนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ห้องต่าง ๆ ในบ้านได้สัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ ภายในบ้านมี 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ และมีโรงจอดรถได้ถึง 3 คัน ด้วยกัน

แบบบ้านสองชั้น สภาพแวดล้อมดี สะดวก
แบบบ้านสองชั้น สภาพแวดล้อมดี สะดวก
แบบบ้านสองชั้น สภาพแวดล้อมดี สะดวก
แบบบ้านสองชั้น สภาพแวดล้อมดี สะดวก
แบบบ้านสองชั้น สภาพแวดล้อมดี สะดวก
แบบบ้านสองชั้น สภาพแวดล้อมดี สะดวก