แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่

แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่  เป็นบ้านปรับระดับพื้นที่เล็กน้อยให้เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ตั้งบ้าน ด้วยการแต่งผนังปูนภายนอกด้วยไม้ ลายเส้นทำให้บ้านดูน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง บ้านสองชั้นหลังนี้มี 4 ห้องนอน ด้วยกัน 3 ห้องอยู่ชั้นล่าง อีก 1 ห้องอยู่ชั้นบน ภายในบ้านปูด้วยพื้นไม้ ผนัง และเพดานทาสีขาวนวล ประตูหน้าต่างเปิดรับลม รับแสงสว่างจากภายนอกได้อย่างเต็มที่ เกิดความโปร่ง สบายกาย เป็นอย่างยิ่ง

แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่
แบบบ้านสองชั้น ปูน ตกแต่งด้วยไม้ น่าอยู่