แบบบ้านสองชั้น บ้านและสวน สวยงาม

แบบบ้านสองชั้น บ้านและสวน สวยงาม ขนาดพื้นที่บ้านทั้งหมด 277 ตารางเมตร ตัวบ้านกว้าง 11.5 เมตร ยาว 17.23 เมตร สวนหน้าบ้านประดับด้วยต้นจันผา การปลูกต้นไม้ไว้หน้าบ้าน ก็ปลูกได้อย่างสวยงาม และออกสไตล์โมเดิร์น มีสนามหญ้าให้เราได้ชมกัน การตกแต่งภายในจะเน้นไปที่โทนสว่าง และจัดเฟอร์ที่เจอร์ให้น่าอยู่ เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะหันหรือจะมองไปมุมไหน ก็อยากที่จะเอนตัวลงนอน เป็นอย่างมาก ๆ เลยนะ

แบบบ้านสองชั้น บ้านและสวน สวยงาม
แบบบ้านสองชั้น บ้านและสวน สวยงาม
แบบบ้านสองชั้น บ้านและสวน สวยงาม
แบบบ้านสองชั้น บ้านและสวน สวยงาม
แบบบ้านสองชั้น บ้านและสวน สวยงาม
แบบบ้านสองชั้น บ้านและสวน สวยงาม
แบบบ้านสองชั้น บ้านและสวน สวยงาม
แบบบ้านสองชั้น บ้านและสวน สวยงาม
แบบบ้านสองชั้น บ้านและสวน สวยงาม
แบบบ้านสองชั้น บ้านและสวน สวยงาม
แบบบ้านสองชั้น บ้านและสวน สวยงาม
แบบบ้านสองชั้น บ้านและสวน สวยงาม
แบบบ้านสองชั้น บ้านและสวน สวยงาม
แบบบ้านสองชั้น บ้านและสวน สวยงาม
แบบบ้านสองชั้น บ้านและสวน สวยงาม
แบบบ้านสองชั้น บ้านและสวน สวยงาม
แบบบ้านสองชั้น บ้านและสวน สวยงาม
แบบบ้านสองชั้น บ้านและสวน สวยงาม