แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่

แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่ แล้วสบายใจ บ้านหลังนี้มีขนาดพื้นที่ 150 ตารางเมตร ตั้งอยู่ท่ามกลางต้นไม้ ล้อมรอบด้วยทุ่งหญ้า ทางเดินรอบบ้านเป็นหินสีขาวเทา แต่งอย่างง่าย ๆ แต่ดูเป็นระเบียบ ภายในบ้านกว้าง โปร่ง โล่ง ทาสีขาวที่เพดาน และผนัง การตกแต่งภายในที่ใช้เฟอร์นิเจอร์ไม่มากไม่มาย มีเท่าที่จำเป็น และสีเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้านส่วนใหญ่จะเป็นสีขาว สีดำ และสีเทา ตกแต่งอย่างเรียบง่าย แต่การดีไซน์ที่มีลูกเล่น ทำให้บ้านดูมีสไตล์

แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่
แบบบ้านชั้นเดียว ห้องใต้หลังคา สีขาวน่าอยู่