แบบบ้านชั้นเดียว หนังอิฐมอญ สวยโดนใจ

แบบบ้านชั้นเดียว หนังอิฐมอญ สวยโดนใจ อิฐดินเผา หรืออิฐมอญ วัสดุสร้างผนังบ้านที่ได้รับความนิยมมาเนิ่นนาน พื้นที่ของบ้าน ถูกยกระดับจากพื้นดินเดิม ทำให้บ้านดูโดดเด่น ตกแต่งทางเข้าบ้านด้วยบันไดพื้นไม้ ลักษณะเป็นปิรามิด ประดับแสงไฟติดพื้น ให้ความงดงาม โรแมนติกในยามค่ำคืน เหมาะกับเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมภายในครอบครัว ซึ่งหากเป็นบ้านในประเทศไทยชข่วงฤดูร้อน ก็จะเหมาะอย่างมาก เพราะว่าการออกมอยู่บ้าน ย่อมลดสภาวะความร้อนเป็นอย่างดี

แบบบ้านชั้นเดียว หนังอิฐมอญ สวยโดนใจ
แบบบ้านชั้นเดียว หนังอิฐมอญ สวยโดนใจ
แบบบ้านชั้นเดียว หนังอิฐมอญ สวยโดนใจ
แบบบ้านชั้นเดียว หนังอิฐมอญ สวยโดนใจ
แบบบ้านชั้นเดียว หนังอิฐมอญ สวยโดนใจ
แบบบ้านชั้นเดียว หนังอิฐมอญ สวยโดนใจ
แบบบ้านชั้นเดียว หนังอิฐมอญ สวยโดนใจ
แบบบ้านชั้นเดียว หนังอิฐมอญ สวยโดนใจ
แบบบ้านชั้นเดียว หนังอิฐมอญ สวยโดนใจ
แบบบ้านชั้นเดียว หนังอิฐมอญ สวยโดนใจ
แบบบ้านชั้นเดียว หนังอิฐมอญ สวยโดนใจ
แบบบ้านชั้นเดียว หนังอิฐมอญ สวยโดนใจ
แบบบ้านชั้นเดียว หนังอิฐมอญ สวยโดนใจ
แบบบ้านชั้นเดียว หนังอิฐมอญ สวยโดนใจ
แบบบ้านชั้นเดียว หนังอิฐมอญ สวยโดนใจ
แบบบ้านชั้นเดียว หนังอิฐมอญ สวยโดนใจ
แบบบ้านชั้นเดียว หนังอิฐมอญ สวยโดนใจ
แบบบ้านชั้นเดียว หนังอิฐมอญ สวยโดนใจ
แบบบ้านชั้นเดียว หนังอิฐมอญ สวยโดนใจ
แบบบ้านชั้นเดียว หนังอิฐมอญ สวยโดนใจ
แบบบ้านชั้นเดียว หนังอิฐมอญ สวยโดนใจ
แบบบ้านชั้นเดียว หนังอิฐมอญ สวยโดนใจ