แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม

แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม ดูจากภายนอกแล้ว เหมือนบ้านสามหลังมาเรียงกัน เนื่องด้วยขนาดความยาวมากกว่าความกว้าง ตัวบ้านสีขาว ด้านหลังติดกับถนน ส่วนด้านหน้ามีสนามหญ้าสีเขียวอ่อน ต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ไม่ต้องกลัวร้อนในเวลากลางวัน และเย็นสบายในเวลากลางคืน  การตกแต่งภายใน ทาเพดานสีขาว และผนังสีขาว ปูด้วยพื้นไม้ เคลือบเงา ติดหน้าต่างบานใหญ่ เพื่อให้บ้านดูปลอดโปร่ง เป็นบ้านที่น่าอยู่มาก ๆ

แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม
แบบบ้านชั้นเดียว สัมผัสที่งดงาม