แบบบ้านชั้นเดียว ยกพื้น บ้านตัวสีเขียว

แบบบ้านชั้นเดียว ยกพื้น บ้านตัวสีเขียว เป็นบ้านที่มีหลังคาเป็นไม้สีส้ม ส่วนตัวบ้านสีเขียว ยกพื้นสวย รายล้อมไปด้วย พืชผัก และธรรมชาติ บ้านหลังนี้ให้ความรู้สึกอบอุ่น ซ่อนความสดใสเบิกบานไว้ในตัว หลังคาบ้านออกแบบรูปทรงเพิงหมาแหงน ลาดเอียง ผนังบ้านไม้ใช้โทนสีเขียวเหลือง หรือบางท่านอาจะเรียกว่าสีเขียวใบตอง พร้อมชานบ้าน ไว้สำหรับเดินเล่น นั่งเล่น ส่วนการตกแต่งภายในวัสดุไม้เช่นกัน เน้นไปทางโทนสีอบอุ่น จัดแต่งได้อย่างสวยงาม

แบบบ้านชั้นเดียว ยกพื้น บ้านตัวสีเขียว
แบบบ้านชั้นเดียว ยกพื้น บ้านตัวสีเขียว
แบบบ้านชั้นเดียว ยกพื้น บ้านตัวสีเขียว
แบบบ้านชั้นเดียว ยกพื้น บ้านตัวสีเขียว
แบบบ้านชั้นเดียว ยกพื้น บ้านตัวสีเขียว
แบบบ้านชั้นเดียว ยกพื้น บ้านตัวสีเขียว
แบบบ้านชั้นเดียว ยกพื้น บ้านตัวสีเขียว
แบบบ้านชั้นเดียว ยกพื้น บ้านตัวสีเขียว
แบบบ้านชั้นเดียว ยกพื้น บ้านตัวสีเขียว
แบบบ้านชั้นเดียว ยกพื้น บ้านตัวสีเขียว
แบบบ้านชั้นเดียว ยกพื้น บ้านตัวสีเขียว
แบบบ้านชั้นเดียว ยกพื้น บ้านตัวสีเขียว
แบบบ้านชั้นเดียว ยกพื้น บ้านตัวสีเขียว
แบบบ้านชั้นเดียว ยกพื้น บ้านตัวสีเขียว
แบบบ้านชั้นเดียว ยกพื้น บ้านตัวสีเขียว
แบบบ้านชั้นเดียว ยกพื้น บ้านตัวสีเขียว
แบบบ้านชั้นเดียว ยกพื้น บ้านตัวสีเขียว
แบบบ้านชั้นเดียว ยกพื้น บ้านตัวสีเขียว
แบบบ้านชั้นเดียว ยกพื้น บ้านตัวสีเขียว
แบบบ้านชั้นเดียว ยกพื้น บ้านตัวสีเขียว
แบบบ้านชั้นเดียว ยกพื้น บ้านตัวสีเขียว
แบบบ้านชั้นเดียว ยกพื้น บ้านตัวสีเขียว
แบบบ้านชั้นเดียว ยกพื้น บ้านตัวสีเขียว
แบบบ้านชั้นเดียว ยกพื้น บ้านตัวสีเขียว
แบบบ้านชั้นเดียว ยกพื้น บ้านตัวสีเขียว
แบบบ้านชั้นเดียว ยกพื้น บ้านตัวสีเขียว