แบบบ้านชั้นเดียว มีใต้ถุน สร้างบนที่ลาดเอียงของภูเขา

แบบบ้านชั้นเดียว มีใต้ถุน สร้างบนที่ลาดเอียงของภูเขา บ้านหลังนี้เป็นบ้านเล็ก ๆ หรือว่าอาจจะเรียกกระท่อมกันก็ได้ เป็นบ้านที่อยู่ในความพอเพียง แต่ลักษณะเด่นของบ้านหลังนี้ก็คือ สร้่างในที่ลาดเอียงของภูเขานั่นเอง ซึ่งน้อยคนนักที่จะสร้างบ้านได้ในที่ลาดเอียงของภูเขา แสดงว่าสถาปนิกที่ได้ออกแบบบ้านหลังนี้ได้สร้างบ้านหลังนี้มา เก่งไม่ใช่เล่นกันเลยทีเดียว เพราะว่าถ้าได้สร้างบ้านที่มีพื้นที่ไม่เท่ากันอย่างนี้ อันดับแรกก็ต้องนึกถึงความแข็งแรงของบ้านเป็นอันดับแรก

แบบบ้านชั้นเดียว มีใต้ถุน สร้างบนที่ลาดเอียงของภูเขา
แบบบ้านชั้นเดียว มีใต้ถุน สร้างบนที่ลาดเอียงของภูเขา

บ้านหลังนี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ น่าอยู่ มองไปที่ไหนก็เห็นภูเขา ทิวทัศน์ที่สวยงาม บ้านหลังนี้เหมาะแก่การเป็นบ้านที่พักผ่อนครายเครียดชั่วคราวเสียมากกว่า สำหรับบ้านหลังนี้สามารถเป็นไอเดีย เพิ่มเติมได้

แบบบ้านชั้นเดียว มีใต้ถุน สร้างบนที่ลาดเอียงของภูเขา
แบบบ้านชั้นเดียว มีใต้ถุน สร้างบนที่ลาดเอียงของภูเขา
แบบบ้านชั้นเดียว มีใต้ถุน สร้างบนที่ลาดเอียงของภูเขา
แบบบ้านชั้นเดียว มีใต้ถุน สร้างบนที่ลาดเอียงของภูเขา
แบบบ้านชั้นเดียว มีใต้ถุน สร้างบนที่ลาดเอียงของภูเขา
แบบบ้านชั้นเดียว มีใต้ถุน สร้างบนที่ลาดเอียงของภูเขา
แบบบ้านชั้นเดียว มีใต้ถุน สร้างบนที่ลาดเอียงของภูเขา
แบบบ้านชั้นเดียว มีใต้ถุน สร้างบนที่ลาดเอียงของภูเขา
แบบบ้านชั้นเดียว มีใต้ถุน สร้างบนที่ลาดเอียงของภูเขา
แบบบ้านชั้นเดียว มีใต้ถุน สร้างบนที่ลาดเอียงของภูเขา
แบบบ้านชั้นเดียว มีใต้ถุน สร้างบนที่ลาดเอียงของภูเขา
แบบบ้านชั้นเดียว มีใต้ถุน สร้างบนที่ลาดเอียงของภูเขา
แบบบ้านชั้นเดียว มีใต้ถุน สร้างบนที่ลาดเอียงของภูเขา
แบบบ้านชั้นเดียว มีใต้ถุน สร้างบนที่ลาดเอียงของภูเขา
แบบบ้านชั้นเดียว มีใต้ถุน สร้างบนที่ลาดเอียงของภูเขา
แบบบ้านชั้นเดียว มีใต้ถุน สร้างบนที่ลาดเอียงของภูเขา
แบบบ้านชั้นเดียว มีใต้ถุน สร้างบนที่ลาดเอียงของภูเขา
แบบบ้านชั้นเดียว มีใต้ถุน สร้างบนที่ลาดเอียงของภูเขา