แบบบ้านชั้นเดียว บ้านอบอุ่น ปลูกต้นส้มไว้

แบบบ้านชั้นเดียว บ้านอบอุ่น ปลูกต้นส้มไว้ เป็นบ้านที่ปลูกต้นไม้ที่สามารถกินได้ไหว้หน้าบ้าน เช่น ส้ม แต่ว่าก็สามารถที่จะประดับบ้านให้ดูสวยขึ้นได้เป็นกองเลยนะ หน้าบ้านปูพื้นด้วยอิบสีแดง ทำให้บ้านมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น  ส่วนการตกแต่งภายในบ้าน ตกแต่งได้อย่างเรียบง่าย เน้นไปทางโทนสีขาว และปูพื้นด้วยไม้เคลืองบเงา  ช่างเป็นบ้านที่น่าอยู่กันเป็นอย่างมาก ๆ เสียจริง ๆ งั้นอย่าที่จะรอช้ารีบมาดูกันดีกว่านะ เพื่อจะได้ไอเดียดี ๆ

แบบบ้านชั้นเดียว บ้านอบอุ่น ปลูกต้นส้มไว้
แบบบ้านชั้นเดียว บ้านอบอุ่น ปลูกต้นส้มไว้
แบบบ้านชั้นเดียว บ้านอบอุ่น ปลูกต้นส้มไว้
แบบบ้านชั้นเดียว บ้านอบอุ่น ปลูกต้นส้มไว้
แบบบ้านชั้นเดียว บ้านอบอุ่น ปลูกต้นส้มไว้
แบบบ้านชั้นเดียว บ้านอบอุ่น ปลูกต้นส้มไว้
แบบบ้านชั้นเดียว บ้านอบอุ่น ปลูกต้นส้มไว้
แบบบ้านชั้นเดียว บ้านอบอุ่น ปลูกต้นส้มไว้
แบบบ้านชั้นเดียว บ้านอบอุ่น ปลูกต้นส้มไว้
แบบบ้านชั้นเดียว บ้านอบอุ่น ปลูกต้นส้มไว้
แบบบ้านชั้นเดียว บ้านอบอุ่น ปลูกต้นส้มไว้
แบบบ้านชั้นเดียว บ้านอบอุ่น ปลูกต้นส้มไว้
แบบบ้านชั้นเดียว บ้านอบอุ่น ปลูกต้นส้มไว้
แบบบ้านชั้นเดียว บ้านอบอุ่น ปลูกต้นส้มไว้
แบบบ้านชั้นเดียว บ้านอบอุ่น ปลูกต้นส้มไว้
แบบบ้านชั้นเดียว บ้านอบอุ่น ปลูกต้นส้มไว้
แบบบ้านชั้นเดียว บ้านอบอุ่น ปลูกต้นส้มไว้
แบบบ้านชั้นเดียว บ้านอบอุ่น ปลูกต้นส้มไว้
แบบบ้านชั้นเดียว บ้านอบอุ่น ปลูกต้นส้มไว้
แบบบ้านชั้นเดียว บ้านอบอุ่น ปลูกต้นส้มไว้
แบบบ้านชั้นเดียว บ้านอบอุ่น ปลูกต้นส้มไว้
แบบบ้านชั้นเดียว บ้านอบอุ่น ปลูกต้นส้มไว้