ฮวงจุ้ยบ้าน กับ 25 ข้อห้ามฮวงจุ้ยของบ้าน

ฮวงจุ้ยบ้าน กับ 25 ข้อห้ามฮวงจุ้ยของบ้าน มาดูกัน

รู้หรือไม่ว่า การสร้างบ้านไม่แค่อาศัยแค่เงินอย่างเดียว แต่ว่าต้องอาศัยหลักของฮวงจุ้ยด้วยว่าจะดีหรือไม่ คนที่อยู่บ้านนี้จะอยู่แล้วมีความสุขหรือไม่ ที่ดินนี้เป็นอย่างไร (แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคล) แต่คนไทยบ้านเรานั้นจะเชื่อของแบบนี้ สำหรับวันนี้เรามาดูกันดีกว่า ว่ามีข้อห้ามอะไรบ้างเกี่ยวกับฮวงจุ้ยของบ้าน

ฮวงจุ้ยบ้าน กับ 25 ข้อห้ามฮวงจุ้ยของบ้าน
ฮวงจุ้ยบ้าน กับ 25 ข้อห้ามฮวงจุ้ยของบ้าน
ฮวงจุ้ยบ้าน กับ 25 ข้อห้ามฮวงจุ้ยของบ้าน
ฮวงจุ้ยบ้าน กับ 25 ข้อห้ามฮวงจุ้ยของบ้าน

25 ข้อห้ามฮวงจุ้ยของบ้าน

 1. ห้ามมีร่องน้ำไหลผ่านกลางที่ดินหรือบ้าน
 2. ห้ามปลูกต้นไม้ใหญ่กลางลานบ้าน หรือปลูกบ้านล้อมต้นไม้ใหญ่
 3. ห้ามปลูกบ้านคร่อมบ่อน้ำหรือตอไม้
 4. ห้ามก่อสร้างกำแพงก่อนการสร้างบ้าน
 5. ห้ามสร้างบันไดหรือห้องส้วมอยู่กลางบ้าน
 6. ห้ามสร้างบ้านอยู่ในน้ำ
 7. ห้ามวางคานเป็นเลขคู่ หรือใช้คานที่ใหญ่กว่าเสาบ้าน
 8. ห้ามสร้างสระน้ำใหญ่กว่าตัวบ้าน
 9. ห้ามสร้างกำแพงหรือรั้วสูงกว่าตัวบ้าน
 10. ห้ามสร้างย้านโดยไม่มีประตูหลังบ้าน
 11. ห้ามต่อเติมบ้านสองหลังให้เป็นหลังเดียวกันโดยมีชายคาชนกัน
 12. ห้ามสร้างห้องส้วมมากกว่าจำนวนสมารชิกในบ้าน
 13. ห้ามใช้วงกลประตูหรือเสาบ้านที่บิดงอมาสร้างบ้าน
 14. ห้ามสร้างประตูหรือหน้าต่างมากเกินไป
 15. ห้ามสร้างห้องนอนไว้ใต้บันไดบ้าน
 16. ห้ามปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ในแนวเดียวกันกับประตูบ้าน
 17. ห้ามสร้างศาลพระภูมิหันหน้าออกนอกบ้าน
 18. ห้ามขุดบ่อน้ำไว้หลังบ้าน
 19. ห้ามสร้างบ้านที่มีถนนล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน
 20. ห้ามสร้างซุ้มประตูหน้าบ้านใหญ่กว่าตัวบ้าน
 21. ห้ามวางกองหินใหญ่ไว้หน้าบ้าน
 22. ห้ามสร้างบ้านบนหน้าผาชัน
 23. ห้ามเจาะกำแพงเป็นช่องหน้าต่าง
 24. ห้ามสร้างบ้านที่ใหญ่เกินไปแต่มีคนอยู่น้อย
 25. ห้ามสร้างใต้ถุนสูงแล้วปล่อยโล่ง เห็นเสาเป็นขาของแมลง
ฮวงจุ้ยบ้าน กับ 25 ข้อห้ามฮวงจุ้ยของบ้าน
ฮวงจุ้ยบ้าน กับ 25 ข้อห้ามฮวงจุ้ยของบ้าน
ฮวงจุ้ยบ้าน กับ 25 ข้อห้ามฮวงจุ้ยของบ้าน
ฮวงจุ้ยบ้าน กับ 25 ข้อห้ามฮวงจุ้ยของบ้าน
ฮวงจุ้ยบ้าน กับ 25 ข้อห้ามฮวงจุ้ยของบ้าน
ฮวงจุ้ยบ้าน กับ 25 ข้อห้ามฮวงจุ้ยของบ้าน