banner01

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น เป็นลักษณะบ้านสไตล์โมเดิร์น 2 ชั้น สร้างไว้ในพื้นที่ป่าบนภูเขา ระดับพื้นดินลาดเอียง ฐานของบ้านเป็นอิฐฉาบปูนซิเมนต์ บันไดเหล็กสีขาว เส้นทางสำหรับเชื่อมต่อทางเข้าสู่ตัวบ้าน ภายในเลือกใช้วัสดุไม้ทั้งหลัง หน้าต่าง กระจำ โดยในส่วนของด้านเนินเขา สถาปนิกออกแบบให้มีพื้นที่ส่วนที่เป็นกระจก กว้างเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัย สามารถที่จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ บรรยากาศทีนี่ธรรมชาติเสียเหลือเกิน บรรยากาศก็ต้องดีมาก ๆ กันเลยทีเดียว

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้น สไตล์โมเดิร์นbanner01

ไอเดียเหล่านี้สวยนะ ลองเปิดดูสิ :

คุณคิดว่าไอเดียนี้เป็นอย่างไร

comments